30 Eylül 2011 Cuma

Kemal Özer'den Bir Şiir

BiR iNSAN BiR DÜŞ


Kentler tanıdım yaprakları
her sabah sokak sokak açılan
ayd
ınlık bir çiçeğe benzer.
Kentler tanıdım. diz çökmüş
kendini seyretmek için bir ırmakta.
yüzü hâlâ yanar durur

başına gelenlerin utancıyla.

insanlar tanıdım, birbirlerine
s
ırt dönecek kadar ilgisiz,
ayn
ı dertleri paylaşsalar bile.
insanlar tan
ıdım, yaşam boyu
yetecek kadar sevecenlik dolu
bir daha karşılaşmayacağı birine.

Ve tanıyana dek Madam Ella'yı
bilmezdim bir insanın
yüzünde bir kenti taşıyacağını.
Uzakt
ık karşılaştığımızda
ikimiz de yaşadığımız ülkeden,
kalabal
ığı arasında bir toplantının.

Önce gözlerini tanıdım,
öylesine yumu
şak ve kederli.
Y
ıllardır dağılmayan bir sis
da
ğılmaya başlamıştı sanki,
yeniden görüyordu kar
şısında
y
ıllardır görmediği birini.

Sonra sesini tanıdım,
alabildiğine ürkek ve dokunaklı.
Türkçe sözcükler iki yan
ında
iki örgü saç gibiydi yüzünün
özenle saklamıştı okul çantasında
ve söylerken onlar
ı yedi yaşındaydı.

Yedi yaşındaydı elli yıl önce
b
ırakıp giderken İstanbul'u.
O günkü gibi duruyordu belleğinde
şmanlığı barındırmayan mahalle,
birbiriyle yard
ımlaşan komşular,
Anadoluhisar
ı'ndaki çocukluğu.

Anladım ki yüzüme bakarken
beni de
ğil İstanbul'u görmüştü.
Madam Ella için İstanbul
anlad
ım ki yıkılmayan bir düştü,
özlemiydi karde
şçe yaşamanın.
Bu kanlı, bu kıyıcı, bu haksız dünya
elinden alamam
ıştı bir türlü.


26 Eylül 2011 Pazartesi

Şiir Kitaplarının Az Satması


Bundan bir süre önce facebook sayfasında şair Aydın Şimşek şöyle bir metin paylaşmıştı:

"Bir kaç kitabevinde, bir kaç şiir kitabının raflarda bulunmasını bile "yer işgaliyesi" diye düşünen, şiir kitaplarına böyle bakan bu yaklaşımın onur kırıcı olduğunu bilen birisiyim. Bu nedenle, ankara ve izmirde'ki kültür-sanat merkezlerimizin içinde "şiir kitabevi" kuracağımızı ve her tür şiir kitabına burada yer vereceğimizi, bir bakıma "şiir kitapları müzesi" kurma çabasında olduğumuzu duyurmak isterim."

Aydın hocanın bu duyurusuna o zaman şöyle bir yorum yapmıştım: "Aydın hoca, şiir kitaplarının kitapçı raflarında kendilerine yer bulamamalarının en önemli nedeni az satmalarıdır. Buna sırtlarının ince olmasını(az sayfa…) ve fiyatlarının düşük olmasını da eklemek mümkündür."

Aydın hocanın duyurusunu okuduğumda aklıma ilk bunlar gelmişti. Yoksa bu konuda söylemek istediğim başka görüşlerim de vardı. Yukarıda verilen görüşümü Aydın hocanın sayfasına yorum olarak yazdıktan kısa bir süre sonra Erol Özyiğit adlı arkadaş daha önce şiir kitapları satmak üzere bir site hazırladığını ve kimsenin şiir kitaplarıyla ilgilenmemesi nedeniyle siteyi kapattığını yazdı. Erol beyin yorumu üzerine Aydın beyin sayfasına ikinci bir yorum yazdım:

“Bir önceki yorumumda şiir kitaplarının neden az sattığından söz etmedim. Erol Özyiğit beyin tecrübesi beni doğruladı ve asıl nedeni açıklamaya teşvik etti. Şiir kitaplarının az satmalarının asıl nedeni elden hediye olarak dağıtılmasıdır. Örneğin Aydın beye her ay kaç şiir kitabının gönderildiğini kendisi muhtemelen bilmiyordur. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz: Şiir kitaplarının çok azı ticari kaygılarla basılıyor.”

Facebook’ta uzun ve ayrıntılı metinler için uygun olmadığı için bu yorumu kısa tutmuştum. Kaldığımız yerden devam edelim: Ticari kaygılarla basılmayan bir kitabın veya üretilen ürünün dağıtılması/pazarlanması da ticari kurallara göre olmaz. Bunu biraz açalım: Şiir sevdalısı birisi şiirler yazıyor. Günün birinde şiirlerini kitap haline getirmek istiyor. Çünkü her şiir yazan yazdıklarını kitaplaştırmak ister. Şiirle ilgili arkadaşımız prestijli bir ödüle sahip değilse şiir kitapları basan yayınevleri kendisiyle ilgilenmeyeceklerdir. Bu durumda ne yapacaktır? Ya şiirlerini kendi kitaplaştıracaktır ya da yazar-şair destekli şiir kitapları yayınlayan bir yayınevinin kapısını çalacaktır. Basılan kitabın ticari riskleri yazar-şair tarafından karşılandığı için bu yayınevleri için şiir kitabının basılma kriterleri arasında kitabın satma potansiyeli önemli bir parametre olmuyor. Elinde çok sayıda kitapla evine dönen yazarımız ne mi yapacaktır? Kitaplarını imzalayıp imzalayıp eşe dosta hediye edecektir. Tabii ki kitabını basan yayınevi belli başlı kitapçılara satmaları için üç beş kitap bırakacaktır ama bu kitapların çok azı satılmaktadır. Bu şekilde basılan şiir kitaplarının satış adetleri çok düşük olduğu için birçok kitapçı raflarında bu kitaplara yer ayırmaz.